Kovo 11-oji arkikatedroje bazilikoje
Paskelbta: 2012-03-12 14:56:53

Kovo 11-osios sekmadienį drauge su Kauno miesto ir visos Lietuvos žmonėmis švenčiant 22-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines, arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, mons. Petras Meilus.

Pamaldose dalyvavo miesto vadovai, gausus būrys Kauno mokyklų bendruomenių – vadovų, mokytojų ir moksleivių. Visus šv. Mišių dalyvius sveikindamas brangios šventės proga, arkivyskupas kvietė melstis vieniems už kitus, kad būtų geri ir atsakingi Lietuvos kūrėjai, kad visi, ir suaugusieji, ir jaunimas, brangintų laisvės kelią, mąstytų, kaip atsisakyti to, kas trukdo juo eiti.

Savo homilijoje ganytojas pakvietė atidžiau pažvelgti į III gavėnios sekmadienio Dievo žodį – Išėjimo knygos skaitinį (20, 1–17). Sunkiu keliu išrinktoji tauta iš vergijos nelaisvės vedama per saulės išdegintą dykumą į Pažado žemę, o prie Sinajaus kalno per Mozę gauna Dievo dekalogą – moralinius įstatymus, tai yra moralinį kelią, kuriuo turi eiti, jei nori pasiekti tikslą ir būti laisva.

„Į Kovo 11-ąją mes ėjome sunkiu keliu per partizanų aukas, per kalėjimus ir tremtis. Šiame kelyje buvo labai svarbu laikytis Dekalogo. Tie, kurie jo laikėsi, kad ir patyrė kelionės nuostolių, į Kovo 11-ąją atėjo nesužeistomis širdimis. Tie, kurie Dekalogo nepaisė, atėjo į Kovo 11-ąją nepasiruošę pasitikti laisvės ir joje gyventi. Vergas visuomet yra panašus – ar jis būtų senovės Egipte ar dabartinėje Lietuvoje. Jis nenori žinoti, kas yra teisingumas, sąžiningumas ar pagarba kitam žmogui, nes jis mąsto ne apie Dievą ir jo valią, bet tik apie sotų ir pramogomis paįvairinamą gyvenimą“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius.

Atkreipęs dėmesį į Evangeliją pagal Joną (2, 13–22), arkivyskupas pabrėžė: Dievo šventovė, jo namai yra visa Lietuva, tikinčiųjų bendrija – Bažnyčia ir kiekvieno žmogaus širdis. Homilijoje kiekvienas paragintas susimąstyti, ar šiais namais rūpinamės kaip tikri, į laisvę einantys Dievo vaikai.

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune