Susitikimas su Kauno I dekanato kunigais arkivyskupijos Šeimos centre (2012 03 12)
Paskelbta: 2012-03-14 09:38:22

Kovo 12 d., pirmadienį, arkivyskupijos Šeimos centre susirinko Kauno m. parapijų klebonai ir kunigai. Susirinkimas prasidėjo bendra malda ir šlovinimo giesme. Dalyvius pasveikino Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Jurgita Ščiukaitė. Arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė padėkojo kunigams už tarnystę ir bendradarbiavimą.

Sužadėtinių rengimo Santuokai programą pristatė Giedrė Aukščiūnienė. Į praeitą savaitgalį vykusius naujų savanorių mokymus įsitraukė savanoriai iš Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektoratų. Todėl tikimasi, kad ateityje sužadėtiniai galės rengtis Santuokai ne tik Šeimos centre, bet ir parapijose (rektoratuose), kur jiems teikiamas Santuokos sakramentas.

Apie šeimų problemas ir aktualijas kalbėjo Šeimos centro psichologė Zita Vasiliauskaitė. Ji išskyrė tris pagrindines sritis, dėl kurių žmonės kreipiasi psichologinės pagalbos. Tai asmenybės problemos, šeimos santykių problemos bei tėvų ir vaikų santykiai. Nors psichologų ir tarnybų, teikiančių psichologinę pagalbą, skaičius Kauno mieste labai išaugo, besikreipiančiųjų į Šeimos centrą nesumažėjo. Pirmiausia todėl, kad čia vadovaujamasi krikščioniškomis vertybėmis ir siekiama išsaugoti šeimą. Per metus Šeimos centre suteikiama per 300 psichologinių konsultacijų. Susirinkusieji aktyviai įsitraukė į diskusiją, kuo skiriasi psichologinė ir dvasinė pagalbą, ar gilus tikėjimas yra ir psichinės sveikatos garantas. Anot Z. Vasiliauskaitės, psichologinės pagalbos kreipiasi brandūs žmonės, kuriems rūpi jų gyvenimo kokybė bei darnūs tarpusavio santykiai. Kartais nepakanka išpažinties, todėl psichologė paragino kunigus pasiūlyti žmonėms nebijoti kreiptis ir psichologinės konsultacijos.

Šeimos centro socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė papasakojo apie tai, kokia pagalba teikiama rizikos grupės šeimoms ir jų vaikams. Šiuo metu Šeimos centro Vaikų dienos grupėje renkasi 12 vaikų, kurių tėvai yra priklausomi nuo alkoholio. Šiems vaikams labai svarbu parodytas dėmesys, meilė. Didelį įspūdį jiems palieka apsilankymas Kunigų seminarijoje, susitikimas su kunigais ir klierikais, kurie atlieka praktiką Šeimos centre.

Socialinė darbuotoja Aušra Bačėnienė pristatė Krizinio nėštumo programą, papasakojo apie pagalbą, kuri teikiama moterims Šeimos centre. Ne visada moterys sulaukia palaikymo ir atjautos iš kunigų. Dažnai, ypač po aborto, jos bijo pasmerkimo, nutolsta nuo Bažnyčios. Didelio palaikymo reikia moterims (šeimoms), kurios laukiasi vaikelio, turinčio negalią. Tokiu atveju gydymo įstaigos joms siūlo vienintelę išeitį – abortą.

Anoniminių alkoholikų (AA) draugiją pristatė trys jos veikloje dalyvaujantys nariai. Jie papasakojo AA draugijos įsikūrimo istoriją JAV ir Lietuvoje, supažindino su programa ir tradicijomis. Paskui pasidalijo asmeniniais liudijimais bei atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Susirinkimas baigėsi diskusijomis ir šiltu pabendravimo prie arbatos.

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune