VDU Senato posėdyje pabrėžta išskirtinė Katalikų teologijos fakulteto reikšmė universitetui ir Lietuvai (2012 03 09)
Paskelbta: 2012-03-16 08:44:47

Kovo 9 dieną VDU iškilmingame Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje, kuris vyko Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje, Garbės profesoriaus regalijos buvo įteiktos Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, habilituotam daktarui, profesoriui Vytautui Kaminskui.

Buvęs ilgametis VDU rektorius prof. V. Kaminskas, priimdamas Garbės profesoriaus regalijas, sakė kalbą, kurioje, be kita ko, pabrėžė atkurtojo Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete reikšmę ir išskirtinumą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, svarbą šiandien puoselėjant krikščioniškąsias vertybes.

„Vytauto Didžiojo universitetas yra išskirtinis tuo, kad vienintelis Lietuvoje ir vienas iš nedaugelio Europos pasaulietiškų universitetų turi Šv. Sosto pripažintą Teologijos fakultetą. Katalikų bažnyčia ir jos hierarchai, palaikę universiteto atkūrimo idėją ir Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje išsaugoję sovietų valdžios uždarytą Teologijos fakultetą, pagrindė tarpukario ir atkurtojo universitetų tęstinumą, puoselėja dvasingumą ir krikščioniškąsias vertybes universiteto bendruomenėje“, – sakė prof. V. Kaminskas. – Man teko garbė pasirašyti Lietuvos Vyskupų ir Universitetų Rektorių konferencijų bendradarbiavimo memorandumą, kuriame abipusiai pripažįstamos krikščioniškos Europos universitetų ištakos, autonomija ir akademinė laisvė, kaip universitetų tapatumas, globalizacijos procesų pavojus tautiniam ir kultūriniam tapatumui, sutariama, kad išsilavinimas, kaip visuotinė vertybė, lemianti valstybės ateitį, turi būti prieinamas kiekvienam visuomenės nariui, kad universitetinės studijos – tai ne tik profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas, bet ir visapusiškai harmoningos asmenybės ugdymas, kad akademinės sielovados, kaip vienos iš asmenybės ugdymo formų, plėtra yra bendra Bažnyčios ir Universitetų atsakomybė. Manau, kad šį istorinį memorandumą lėmė Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos Šv. Jonų bažnyčioje žodžiai „Jūs, kultūros ir mokslo žmonės, labiau nei kiti esate atsakingi, kad protui nebūtų užtveriamas kelias, vedąs link paslapties.““

Be kita, ko šioje kalboje pakviesta „vertinti tai, kad visi turime prieš 90-metų įkurto Lietuvos universiteto šaknis – kas teologijos, kas medicinos, kas technikos, veterinarijos ar agronomijos“ ir pabrėžta, jog atkurtasis Vytauto Didžiojo universitetas yra tapęs „humanitarinių ir socialinių, teologijos ir menų, politikos ir teisės mokslų centru Kaune“.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune