Ugdymo seminarai parapijų skaitovams ir zakristijonams apie tarnystę su džiaugsmu – iš Dievo meilės (2020 06 16; 06 18)
Paskelbta: 2020-06-19 12:40:36

Šią savaitę įvyko du seminarai Kauno arkivyskupijos parapijų bendradarbiams – birželio 16 dienos vakarą liturgijos skaitovams, o 18 dieną rinkosi zakristijonai. Abu seminarus vedė kunigas Artūras Kazlauskas, jam talkino kviestiniai svečiai.

Skaitovams kunigas A. Kazlauskas priminė, kad pasaulietis, patarnaujantis Žodžio liturgijoje, pirmiausia pats asmeniškai turi gyventi pagal Šventąjį Raštą, o ne tik jį išmanyti ar būti perskaitęs. Žmogus turi skaityti, medituoti, melstis, pagal jį gyventi ir tada tarnauti. Parapijoje privalo būti Šventojo Rašto grupė, kurioje žmonės renkasi, skaito ateinančio sekmadienio skaitinius, juos analizuoja ir reflektuoja. Labai svarbu pačiam skaitytojui suprasti, pajusti skelbiamą Dievo žodį.

Tada lektorius aptarė, kaip tinkamai tarnauti Žodžio liturgijoje, kad Dievo žodis taptų gyvas. Kaip reikia pasiruošti, kad įveiktum publikos baimę, jaudulį ir kad ši tarnystė prasidėtų nuo žinios, kurią siunčia ir skaitovo apranga, jo atėjimas į amboną. Reikia visada sulaukti visiškos tylos bažnyčioje prieš pradedant skaityti pirmąjį skaitinį, kad būtų išlaikytą pagarba Šventojo Rašto žodžiui. Skaitovui svarbu suvokti, kad jis skelbia Dievo žodį, bet ne save, todėl skaityti reikia susitelkus, nepakeliant akių į klausytojus.

Tikras siurprizas buvo kunigo Artūro Kazlausko pakviestas svečias – aktorius, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas. Svečias vėl pabrėžė mintį, kad Šventojo Rašto skaitymas – tai ne savo patirties, bet to, ką skaitau ir suvokiu, perdavimas klausytojui be jokių interpretacijų. Tada praktiniais pavyzdžiais pasidalijo aktoriaus profesijos subtilybėmis, kaip reikia pažinti ir paruošti savo „instrumentą“ – balsą. Kaip įvertinti erdvę, kurioje skaitysi, kaip nustatyti savo balso garsumą, lavinti kvėpavimą ir balso stygas, atlikti liežuvio, žandikaulio ir lūpų mankštas.

E.Stancikas pabrėžė, kad jokiu būdu negalima skaityti viešai, jei pats neperskaitei tris ar net penkis kartus teksto, jo nesuvokei, nesupratai tos dienos siunčiamos minties. Reikia būti perskaičius visus dienos skaitinius, kad suvoktum, kokią žinią perduosi. Suvokti ir nieko nepridėti nuo savęs – esminė tarnystės Žodžio liturgijoje sąlyga. Baigdamas palinkėjo visiems skelbti Dievo žodį degančia tikėjimu ir Dievo meile širdimi.

Ketvirtadienį iš įvairių parapijų susirinkusiems zakristijonams kunigas Artūras Kazlauskas išsamiai pristatė Mišiolo atsiradimo priešistorę bei aplinkybes. Tridento Susirinkimo Mišiolo pagrindinė paskirtis buvo mokyti liturgijos meno. Šiandien naudojamas Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas Mišiolas, kurio dalis lektorius išsamiai aptarė.

Vis dėlto svarbiausia zakristijonui, anot kunigo Artūro Kazlausko, yra perskaityti Mišiolo įvadą. Įvadas dovanoja mąstymą ir dvasią, kuria švenčiamos Mišios. Daug svarbiau nei tikslus apeigų atlikimas yra Mišios, vykstančios vienoje Dvasioje. Dvasia – svarbiausia, ką turi Bažnyčia, kai susirenka maldai tikintieji bet kurioje bendruomenėje.

Antroji seminaro dalis buvo skirta ministrantų ugdymui. Savo darbo su jaunimu ir savanoriais patirtimi dalijosi Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis. Spec. pedagogė,  DIR Floortime ekspertė ir VŠĮ ‚Augu kartu“ vadovė Paulina Kuraitienė kalbėjo apie savo darbo praktiką su vaikais ir jų tėvais.

Savo mokymą pranešėjai rėmė trimis žodžiais: žaidimas, santykis, saugumas. Per žaidimą galima sukurti santykį, o santykiui atvėsus jį gaivinti per žaidimą. Saugumas yra pamatinis dalykas, kad žmogus eitų į santykį, ir tai valdo net ne mūsų sąmonė, o fiziologija. Nuo įėjimo į bažnyčią prasideda dieviškasis žaidimas, čia reikia žinoti tam tikras taisykles, tad pirmasis žmogaus pasitikimas turi sukurti saugumą – šypsena, pasisveikinimas, draugiškas žvilgsnis ir pan. Visa tai reikėtų pritaikyti darbe su ministrantais, kuriems daug kas nežinoma bažnyčioje, jie išgyvena baimę kažką padaryti ne taip ir suklysti.

Pranešėjai baigdami mokymą seminaro dalyviams palinkėjo ne vergauti, o tarnauti Bažnyčioje, ir tam padeda gyvas santykis su Dievu. Kai yra gyvas santykis, tada mes galime daug ir su džiaugsmu. Kvietė dalyvius būti santykio su Viešpačiu tarnais zakristijoje.

Tai buvo paskutiniai parapijų bendradarbių ugdymo seminarai šią vasarą. Nuoširdžiai dėkojame už paramą remiant seminarus Renovabis fondui. Mokymai tęsis rudenį, tad sekite informaciją Kauno arkivyskupijos tinklalapyje. Gražios ir prasmingos vasaros!

Renata Dubauskienė
Misijų projektų koordinatorė

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune