Padėka Kauno I dekanato savanoriams už artimo meilės liudijimą (2020 06 25)
Paskelbta: 2020-06-29 08:42:06

Birželio 25 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo pagerbti miesto parapijose besidarbuojantys savanoriai, kurie pandemijos metu teikė įvairią pagalbą, nors ir patys rizikavo savo sveikata. Tai dar kartą buvo gražus liudijimas nelikti nuošalyje. Jie, kitais besirūpindami, taip pat turėjo dvasios atgaivos savo sielai.

Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius šį renginį pradėjo šv. Mišiomis, homilijoje akcentavo artimo meilės svarbą, bendrystę visuomeniniame gyvenime, sakydamas, jog mylėti nėra lengva užduotis.

Po šv. Mišių mons. V. Grigaravičius dėkojo susirinkusiems už pilietiškumą bei gilią brandą. Kartu su Kauno arkivyskupijos Carito direktoriumi Arūnu Kučiku įteikė padėkas 38 savanoriams.

 Kauno I dekanato CARITO informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune