Į mokymus Kaune buvo susirinkę būsimieji sužadėtinių rengimo Santuokai vadovai (2020 09 18–19)
Paskelbta: 2020-09-22 08:45:37

Rugsėjo 18–19 d. Šeimos centre vyko būsimųjų sužadėtinių grupių vadovų mokymai. Paskutiniai šių metų ciklo mokymai buvo skirti temoms „Dievas ir Bažnyčia“ bei „Priesaika“ nagrinėti. Naujuosius sužadėtinių rengėjus pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Penktadienio vakarą su pirmąja tema dalyvius supažindino ilgamečiai sužadėtinių rengėjai Raimonda ir Gediminas Šemekliai. Jie ne tik aptarė temos teorinę medžiagą, bet ir pasidalijo asmeniniu liudijimu. Diskusijai apie Dievą ir Bažnyčią buvo panaudota koliažo technika, todėl dalyviai turėjo galimybę atlikti praktines užduotis.

Kitą mokymų dieną naujuosius sužadėtinių rengėjus pasveikinęs arkivyskupas K. Kėvalas drąsino: „Mokydami kitus, ir patys kažką suprantame. Visi mes esame gyvenimo mokykloje.“ Kalbėdamas apie priesaiką, ganytojas aptarė Santuokos esmę ir pagrindinius elementus – vienybę, neišardomumą ir atvirumą palikuonims. Kad sutuoktinių sutikimas būtų laisvas ir atsakingas, kad santuokinė sąjunga turėtų tvirtus ir pastovius žmogiškuosius bei krikščioniškuosius pagrindus, ypač svarbu pasirengti Santuokai. Arkivyskupas taip pat pabrėžė šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, svarbą, aptarė šiuolaikiniame pasaulyje jai kylančius iššūkius ir atsakė į klausimus.

Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus mokymų dalyviams kalbėjo apie sakramentus, primindamas Šventojo Rašto eilutę: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt, 28, 19). Rektorius taip pat išsamiai paaiškino 10 Dievo įsakymų, o pasibaigus mokymams už dalyvius aukojo šv. Mišias Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune