Institucijų darbuotojų Mišiose – Šventųjų Angelų Sargų paminėjimas (2020 10 02)
Paskelbta: 2020-10-03 13:09:26

„Dievo žodis visada yra Geroji naujiena!“ – džiugiai sakė kun. Rastislavas Dluhý CSsR spalio 2 d. švenčiant pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistiją su koncelebravusiu kun. Peteriu Herteliu CSsR, patarnavusiu diakonu Dariumi Chmieliausku bei institucijų bendradarbiais, kurie savo darbo pertraukėlę skyrė maldos ir agapės bendrystei Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre.

Šią dieną Bažnyčiai minint Šv. Angelus Sargus, sakydamas homiliją kun. Rastislavas pasidalijo dar viena džiugiąja, galbūt kartais mūsų ir primiršta žinia: vienas angelas buvo sukurtas ir kiekvienam iš mūsų! Jis nori mums padėti kaip brolis, draugas. Iš Šventojo Rašto pasakojimų žinome, jog angelų galybė stipri, jie ne kartą apsaugojo nuo didelių pavojų. Gera žinoti, kad turime angelų apsaugą blogio pavojuose; gera žinoti, kad mus saugo tie, kurie jau šiandien regi nuostabų Dievo veidą.

Maldavimuose šios Eucharistijos dalyviai savo prašymais Viešpačiui užtarė Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą, visus arkivyskupijos ganytojus, spalio 3 d. Kaune vykstantį šeimų ir bendruomenių susitikimą, Bažnyčios švenčiamą Misijų mėnesį, taikos ir ramybės reikalus pasaulyje, policininkus, švenčiančius savo profesinę dieną.

Užbaigus Eucharistiją jos dalyviai sėdo prie pietų stalo bičiuliškai agapei. Šį laiką, kai popiežiaus Pranciškaus raginami stengiamės labiau atsigręžti į kūrinijos, aplinkos saugojimo problemas, prie stalo buvo atsisakyta lig šiol naudotų vienkartinių indų žengiant mažą kasdienį žingsnelį, kuris lygiai taip pat svarbus greta didesnių pastangų ir akcijų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune