Šv. Mišios Jaunimo centre – su drąsos ir maldos įkvėpimu (2020 10 07)
Paskelbta: 2020-10-08 16:15:16

Pirmąjį mėnesio trečiadienį spalio 7-ąją į Kauno arkivyskupijos Jaunimo centrą užsukę moksleiviai, studentai, centro savanoriai susitiko prie Viešpaties altoriaus.

Jaunimo centro kapeliono kunigo Liutauro Vilėniškio vadovaujamas šv. Mišias šventė apie 30 jaunų žmonių. Giedojo Šv. Jono Pauliaus II parapijos kvartetas.

Savo trumpoje homilijoje kun. Liutaras klausė jų: „Kam lengva melstis?“ Net Jėzaus mokiniai prašė Viešpaties pagalbos išmokant juos melstis.

Kapelionas įpūtė vilties ir drąsos, primindamas, kad net mūsų klausimai Jėzui yra malda. Tad jei nelengva melstis – klauskime, kaip melstis.

Mišios Jaunimo centre vyksta pirmąjį mėnesio trečiadienį. Čia laukiamas kiekvienas jaunas žmogus, norintis tiesiog apsilankyti, pabendrauti su bendraamžiais jaunimo sielovados bendradarbiais, pasikalbėti su kunigu ar atlikti išpažintį, kartu švęsti Eucharistiją (tądien laukiama nuo 16 val. Vilniaus g. 7, Kaunas)


Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune