Malda už kūdikio netektį patyrusias šeimas paminint Negimusio kūdikio dieną (2020 11 22)
Paskelbta: 2020-11-23 16:35:55

Už motinas ir tėvus, patyrusius kūdikio netekties skausmą, už besilaukiančias šeimas ir už negimusius kūdikius sekmadienį, lapkričio 22-ąją, meldėmės Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, prisimindami artėjančią Negimusio kūdikio dieną, kuri minima lapkričio 23-iąją. Tą dieną 1955 m. Lietuvoje tuometinio Sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo įteisinti abortai.

Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda, šlovinimo giesmės, žvakelių šviesa sujungė visus į bendrystę ir priartino Dievo karalystę, kuri prasideda mumyse.

„Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį švenčiame liturginių metų pabaigą su žvilgsniu į laikų pabaigą“,– sakė Eucharistijai vadovavęs bažnyčios rektorius kunigas teol. lic. Kęstutis Rugevičius, kviesdamas melstis už tai, kas tikra ir vertinga.

Savo homilijoje kunigas Kęstutis pabrėžė, kad mes patys padarome atstumą nuo Dievo, kuris ateina pas mus kaip alkanas, ištroškęs, be drabužių, kaip keleivis, ligonis ar kalinys. Mes visi esame kaliniai. Įkalintus mus laiko pyktis, pavydas, nemeilė – reikia pamatyti, ką mumyse Jėzus turi prikelti. Dievą labiausiai pagarbiname gailestingumu ir meile.

Liturgijoje aktyviai dalyvavo rektorato bendruomenės nariai, šlovindami, skaitydami skaitinius ir bendruomeninius maldavimus. Po šv. Mišių kunigas Kęstutis padėkojo arkivyskupijos Šeimos centrui už pagalbą, teikiamą šeimoms, besilaukiančioms ir kūdikio netektį patyrusioms moterims.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune