Sausio 18–25 d. švenčiame MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ vienybę aštuondienį. Maldos ir kitos iniciatyvos
Paskelbta: 2021-01-18 19:56:01

Nuotrauka – Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos (Ekumeninės pamaldos, 2016)

LVK Ekumeninių reikalų taryba sausio 18–25 d. kviečia švęsti Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį ir asmeniškai šiomis dienomis jungtis dvasios ir maldos vienybėje, kad taptume viena Kristuje.

„Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9) – tai šių metų Ekumeninės maldos savaitės tema. Medžiagą jai parengė Grandchamp (Šveicarija) ekumeninė seserų bendruomenė. Bendruomenės ekumeninis pašaukimas yra įsipareigojimas darbuotis dėl susitaikinimo tarp krikščionių, žmonijos šeimoje ir visos kūrinijos atžvilgiu.

MEDŽIAGA 2021 ekumeninės maldos aštuondieniui ir visiems metams PDF (parsisiųsti)

BIBLIJOS meditacijos ir maldos PDF (parsisiųsti)

Esame kviečiami keliauti AŠTUONIŲ DIENŲ maldos kelionę

I diena: Dievo pašaukti – „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“ (Jn 15, 16a)

II diena: Bręsti vidujai – „Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu (Jn 15, 4a)

III diena: Sudaryti vieną kūną – „Kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15, 12b)

  • Sausio 20 d. 17 val. EKUMENINĖS PAMALDOS Kaune, Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Galimybė dalyvauti per tiesiogines transliacijas arkivyskupijos YouTube kanalu bei DELFI.lt

IV diena: Melstis drauge – „Jau nebevadinu jūsų tarnais <…> jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15)

V diena: Leistis būti žodžio perkeistiems – „Jūs jau esate švarūs dėl žodžio…“ (Jn 15, 3)

VI diena: Priimti kitus – „Kad duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“ (Jn 15, 16b)

VII diena: Augti vienybėje – „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“ (Jn 15, 5a)

VIII diena: Susitaikyti su visa kūrinija – „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11)

BIBLIJOS draugijos svetainėje bei feisbuko paskyroje  skelbiami vaizdo įrašai iš įvairių krikščionių Bažnyčių bei bendrijų maldos vietų, meldžiant vienybės dovanos.

Ekumeninėje maldoje kviečia dalyvauti ir tarptautinė Chemin Neuf bendruomenės (Prancūzija). Jos maldos iniciatyva, mokymai ir liudijimai.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune