Ekumeninės pamaldos Kaune – per maldos tiltą su krikščioniškomis Bažnyčiomis ir bendruomenėmis (2021 01 20)
Paskelbta: 2021-01-21 08:39:55

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės (trečia ir ketvirta) bei vaizdo įrašo stop kadrai

Nesitraukianti pandemijos grėsmė ir tebesitęsiantis karantinas šiemet krikščioniškoms Bažnyčioms ir bendruomenėms neleido pagal ilgametę tradiciją susirinkti į kurių nors maldos namus (tokios pamaldos per pastaruosius metus vyko katalikų (2018), evangelikų liuteronų (2019) bei ortodoksų (2020) šventovėse). Vis dėlto ir šiemet Maldos už krikščionių vienybę savaitę, nežiūrint atskirties, rinktasi drauge pasveikinti vieni kitų, klausytis Dievo žodžio, pašlovinti Viešpatį, kuris visa sujungia, visa suvienija, jei, kaip kviečia šios savaitės tema, pasiliekama Jo meilėje (plg. Jn 15).

Sausio 20 d. Kauno arkivyskupijos kurija Ekumenines pamaldas organizavo per virtualų maldos tiltą, o jį jungėsi katalikai, broliai evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai, ortodoksai, metodistai ir evangelinių bažnyčių atstovai Kaune. 

Pamaldos vyko pagal ekumeninės seserų vienuolių bendruomenės iš Grandchampo parengtą medžiagą, suskirstytą į vigilijas, tad šios trys vigilijos ir buvo surengtos skirtingų bendruomenių maldos namuose. Per tiesiogines transliacijas Kauno arkivyskupijos kanalais, Delfi.lt jas stebėjo ir drauge meldėsi arti 40 tūkst. žmonių.

Po arkivyskupo Kęstučio Kėvalo įžangos sveikinimo ir giesmių Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje prie Velykinės žvakės švęsti pirmosios vigilijos virtualiai persikelta į Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčią. Iš čia visiems maldos sveikinimą siuntė evangelikų liuteronų kunigas Saulius Juozaitis ir Kauno evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Jonas Žiauka.

„Nėra didesnio džiaugsmo nei būti susivienijus bendroje maldoje“, – sakė kun. S. Juozaitis, primindamas, kad šio džiaugsmo priežastis – ir bendras susirinkimas, ir visai neseniai atšvęstos Kalėdos, kai į širdis priėmėme gimusį Išganytoją, ir tai teikia optimizmo mūsų tikėjimui.

Antrosios vigilijos švęsti maldos tiltu keliauta į Kauno jungtinę metodistų bažnyčią. Iš jos sveikinęs superintendentas kunigas Remigijus Matulaitis atkreipė dėmesį į Dievo žodį, kuris nelengvai šiuo metu gyvenančiam pasauliui yra atgaivinantis, viltingas. Iš šios bažnyčios tą vakarą nuskambėjo kvietimas bent iš nuotolio pasidalyti ramybės palinkėjimu. Linkėta priimti ramybę iš Dievo Žodžio, taip atrasti ramybę ir vienam su kitu.

Trumpą homiliją tuomet pasakęs Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas, Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius pabrėžė brangią krikščionių vienybės kainą. Ši vienybė ateina iš Jėzaus aukos už kiekvieną iš mūsų. Dėl šios aukos galime artėti ir vieni prie kitų.

Trečiosios vigilijos sugrįžta švęsti į seminarijos bažnyčią, o jai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, dalyvavo taip pat ir Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios, kur ne kartą vyko Ekumeninės pamaldos, rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

„Pasaulis susiskaldęs, ir net mes, krikščionys, esame atskirti. Turime žengti žingsnį į tą vienybę, kuri yra Dievo troškimas. Kad mylėtume, turime pažinti, kad sugyventume kartu, pažvelgti į kitą, ištiesti ranką“, – sakė kun. Kęstutis. Jis ragino prašyti Šventosios Dvasios įkvėpimo, kad pamatytume kito gožį, puoselėtume meilę, kurtume taiką savo bendruose namuose.

Šį kartą negalint atlikti įprasto ekumeninės maldos gesto – užsidegti žvakutes, jas nuo Velykinės žvakės uždegė liturgijoje patarnavęs diakonas Darius Chmieliauskas ir pakvietė tai padaryti savo maldos vietose.

Šiemet skirtingų bendruomenių nariai kiekvienas savo namuose kalbėjo neatskiriamą nuo ekumeninio susirinkimo Jėzaus išmokytą maldą „Tėve mūsų“, tikėdami, jog jai nėra neįveikiamų sienų ir neišgydomų pačių giliausių sužeidimų.

Vienybės temą arkivyskupas Kęstutis vėliau pratęsė ir vakaro šv. Mišiose po šių Ekumeninių pamaldų. Homilijoje paliečiant susiskaldymo temą, pastebėta, jog išrinktajai tautai vienybės pagrindas buvo Įstatymas ir jo nuorodos. Tai Jėzus pakeitė žmonijos istoriją, dovanodamas jai ne raidės, bet meilės įstatymą. Meilė, kuri niekada nesibaigia, išlieka  krikščionims didžiausias  egzaminas.

Vaizdo įrašas

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune