Dievo žodžio gaiva ATSINAUJINIMO dieną: kaip gyventi Žodžiu, kuris nepraeina (2021 01 31)
Paskelbta: 2021-02-01 20:28:51

Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadrai

Sausio 31-ąją bendruomenės „Gyvieji akmenys“ surengta Atsinaujinimo diena „Dangus ir žemė praeis, bet Dievo Žodis nepraeis“ prasmingai užbaigė ekumeninį sausį, paženklintą ypač Bibliją branginančių krikščioniškų bendruomenių malda bei Dievo Žodžio sekmadieniu, šiemet jau antrąjį kartą minėtu Bažnyčioje.

Atsinaujinimo diena buvo nuotolinė ir gyvai transliuojama, ją stebėjo (ar vėliau peržiūrėjo įrašą) bei drauge meldėsi bemaž keturi tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Dievo žodžio gaivą karantino atskirtyje esantiems nešė konferencijų pranešimai, džiugus šlovinimas bei kulminacija buvusi sekmadienio Eucharistija.

Gyvybingas, kuriantis, įvykstantis ir galingas Žodis

„Šiandien, kai negalime švęsti šv. Mišių, Dievo žodis yra dar svarbesnis“, – sakė kun. Rastislavas Dluhý CSsR (Slovakija) savo pranešime „Dievo žodžio galia“, pradžioje pakviesdamas pasidžiaugti, jog tą patį Dievo žodį – Jo mylintį balsą – kasdien girdi katalikai visame pasaulyje. Bažnyčios dokumentuose nuo pat Vatikano II Susirinkimo giliai apmąstoma Dievo žodžio reikšmė.

„Šiandien ne koronavirusas yra vienintelis priešas“, – sakė tėvas redemptoristas, kalbėdamas apie tikėjimą kaip vartus į dvasinį gyvenimą, o šis tikėjimas kyla iš klausymo, nes pats Dievas yra Žodis, Jis kalba ir apsireiškia. Pasak t. Rastislavo, skelbti Dievo žodį Bažnyčiai yra svarbiau, nei išlaikyti save kaip instituciją.

Pasitelkdamas daugybę pavyzdžių iš Šventojo Rašto, t. Rastislavas kalbėjo apie gyvybingą, kuriantį, įvykstantį Dievo žodį, turintį galią „pakelti, pradžiuginti, išgąsdinti ir išsiųsti“. Raštas nėra tik įkvepiančios mintys ar istorijos. Kiekvienas žodis Šventajame Rašte yra Dievo. Tad turime priimti jį visą, o ne jo dalį. Tai Geroji naujiena, kviečianti į atsivertimą, Naujas gyvenimas, pasak kunigo misionieriaus Lietuvoje, jau prasideda klausantis Dievo žodžio ir jį apmąstant. Kun. Rastislavas atkreipė dėmesį į jaudinančią Nehemijo knygos sceną, kaip verkdama Išrinktoji tauta po nelaisvės metų susirinko klausytis skaitomos Įstatymo knygos.

Laisvė ir tiesa Dievo žodyje

„Laisvė ir Dievo žodis“ šitaip pavadintą konferenciją vedęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ priminė persekiojimus, kai 50 metų gyvenome okupacijoje. Ypač siekta su šaknimis išrauti giliai įaugusį žmonių tikėjimą, suvokiant, kad kitaip bus neįmanoma pavergti tikinčio žmogaus. Kardinolas pasidalijo apie KGB bandymus sutrukdyti jam baigti seminariją. Kalėjimą ir tremtį patyrusiam kardinolui Šventasis Raštas buvo ypač brangus. Jo žodžiai nušvito didžiule šviesa ypač tą akimirką kalėjimo kameroje, kai prieš akis buvo 10 metų nelaisvės.

Pasak kardinolo Sigito, Kūrėjo įdiegto laisvės troškimo sistema nepajėgė iš žmonių išplėšti. Su malda ir Dievo žodžiu buvo apginta laisvė Sausio 13-ąją. Tačiau per 30 laisvės metų į ją vis dar kėsinasi melas, nevaldomas egoizmas, tokios laisvės grimasos, kaip plintanti gender ideologija, santuoka grįstos šeimos griovimas.

„Laisvė be tiesos ir klusnumo Dievui visada baigiasi didele nelaime“, – sakė kardinolas, žvelgdamas į žmonių klystkelius Šventojo Rašto puslapiuose ir nuostabią jo ištarą apie laisvę „tiesa padarys jus laisvus“ bei Kalno pamokslą, esantį tarsi laisvės konstitucija.

„Laisvės kelias – priimti Kristų kaip įsikūnijusią tiesą ir tarnaujančią meilę“, – sakė kardinolas, užbaigdamas pranešimą nuoširdžiu paraginimu daug skaityti ir studijuoti Šventąjį Raštą, prašyti Dievo pagalbos, kad jis įaugtų kiekvienam į širdį.

Po konferencijų pranešimų buvo kviečiam įsitraukti į maldą už šeimą, dalyvaujant iki Vasario 16-osios šiuo metu vykstančioje krikščioniškų bendruomenių akcijoje už šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą, kad malda būtų stabdomos dabar vykstančios nepalankios tendencijos šeimos institucijos atžvilgiu. Maldavimas už šeimas vėliau išsakytas ir švenčiamoje Eucharistijoje – prašant Viešpatį apsaugoti vyro ir moters santuoką, kiekvieną pradėtą gyvybę.

Padrąsinusi melstis ir charizmine malda (kalbomis), „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės koordinatorė Rūta Šalaševičienė pasidalijo ir asmeniniu liudijimu / padrąsinimu šiam nelengvam karantino metui, kai ir tikintieji išgyvena egzistencinį nerimą, pasijunta trapūs ir trumpalaikiai. Rūta sakė ypač giliai suvokusi, kad Šventasis Raštas ir iš jo sklindantis Dievo žodis „Drąsos, aš esu, nebijokite“ yra tikras padrąsinimas nerimo, baimės situacijoje. Pasak Rūtos, nurimstame tada, kai mūsų mažasis žmogiškas „aš esu“ susivienija su didžiuoju Dievo „Aš esu“, kai mūsų būtis tampa pripildyta Dievo būties.

Gyventi Žodžiu, kuris nepraeina

Atsinaujinimo diena kartu su dalyviais namuose džiugiai užbaigta švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Savo homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į sekmadienio Dievo žodį, pristatantį Jėzų kaip turintį galią išvaryti blogį ir atkurti žmogaus integralumą (Mk 1, 21–28). Kafarnaumo sinagogoje įvykęs stebuklas tai paliudija. Žodis, kuris sklido per Izraelio kartas, įsikūnijo Jėzaus iš Nazareto asmenyje.

 

Arkivyskupas pabrėžė, jog neskaitydami Šventojo Rašto nuskriaudžiame save. Šv. Jeronimo mintimi, Kristaus nepažinsime, nepažindami Šventojo Rašto. Ganytojas ragino atnaujinti kasdienį Dievo žodžio skaitymą (ir sakė sveikinantis arkivyskupijos sielovadininkų iniciatyvą drauge perskaityti visą Bibliją per metus), atrasti jo reikšmingumą sau asmeniškai ir visuomenei, gyventi Žodžiu, kuris nepraeina.

Arkivyskupas Kęstutis dėkojo „Gyviesiems akmenims“ už gražų sumanymą Dievo žodžiui skirti Atsinaujinimo renginį, kurio nesustabdė ir karantino metas, taip pat visiems įsijungusiems bei įgyvendinusiems Dievo svajonę kurti meilės bendrystę.

Kitos Atsinaujinimo dienos planuojamos surengti balandžio 11 ir spalio 17 d.

Sausio 31 d. Atsinaujinimo dienos vaizdo įrašas

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune