Kauno arkikatedroje prasidėjo Gavėnios rekolekcijų vakarai su arkivyskupu (2021 02 24)
Paskelbta: 2021-02-25 12:21:34

Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadras

Vasario 24 d. vakarą Kauno arkikatedroje pradėtos Gavėnios rekolekcijos. Jos arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu vyks kiekvieną trečiadienį ir tęsis iki pat Didžiosios savaitės.

Šiuo ypatingu liturginiu metu norima pakviesti į susikaupimą ir melstis už įvairiose srityse besidarbuojančius sielovados pagalbininkus institucijoje bei organizacijoje, taip pat visus, kuriems siekiama pasitarnauti, – tai yra jaunimą, šeimas, atliekančius socialines, karitatyvines misijas, pedagogus. Dėl esamų karantino apribojimų negalint gausiai susitikti rekolekcijose ir švęsti Eucharistijos, šios rekolekcijos tiesiogiai transliuojamos arkivyskupijos kanalais.

Jais iš arkikatedros vasario 24-ąją pasiekė arkivyskupo Kęstučio konferencijos žinia, jog Viešpats nori atgaivinti ir pradžiuginti ir šiuo neramiu laiku. Pasak ganytojo, svarbu susirinkti, įgauti įkvėpimo ir jėgų, kad galėtume imtis darbų, mylėti ir padėti vieni kitiems.

Konferencijoje arkivyskupas pasiūlė apmąstyti pagundų temą. Ir iš didžiausių ydų – turtų, puikybės, neklusnumo Dievui, ir iš kasdienių gundymų, kurių patiriame, vos tik imamės daryti ką nors rimtai, gelbsti Jėzus, kuris pats patyrė dykumos gundymą ir duoda žmogui „jėgos iš aukštybių“ – savo Dvasią. Turime atpažinti savo pažeidžiamamumą ir prašyti Dievą pagalbos. „Dangus turi 24 val. veikiančią SOS liniją“, – vaizdžiai sakė ganytojas, kviesdamas išgyventi Gavėnios metą kaip laiką savo amžinai laimei kurti.

Kartu švenčiamai Eucharistijai vadovavęs arkivyskupas Kęstutis vėliau homilijoje atkreipė dėmesį į tuos ženklus, kurie padėtų abejonėse, svyravimuose. Tai Jėzaus mokinių pasikeitimas, kai jie užsidegė skelbti Evangeliją. Tai pačios Bažnyčios gyvavimas jau 2 tūkst. metų. Tai ir mūsų Tėvynės laisvės dovana, apginta maldomis.

Šios dienos rekolekcijos visų pirma buvo skirtos jaunimo ugdytojams, tad Katechetikos centro darbuotojų kvietimu bendruomeniniuose maldavimuose buvo užtarti mokytojai ir jaunimas, gimstanti gyvybė bei iškeliaujantieji į amžinybę.

Kitą trečiadienį, kovo 3 dieną, Šv. Kazimiero, kuris tituluojamas ir pasaulio lietuvių jaunimo globėju, iškilmės išvakarėse į šias rekolekcijas >> su arkivyskupu kviečiamas jaunimas. 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune