Šeimoms skirti metai pradedami švęsti ir Kauno arkivyskupijoje
Paskelbta: 2021-03-19 08:05:15

Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“, – šitaip popiežius Pranciškus pradėjo lygiai prieš penkerius metus – 2016-ųjų kovo 19-ąją – paskelbtąjį savo posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia – Meilės džiaugsmas – apie meilę šeimoje.

Tad šios sukakties proga, bei žvelgdamas į šiandienos pasaulį, popiežius Pranciškus kviečia vėl atsivertus šį laišką semtis naujo įkvėpimo visai Bažnyčios sielovadai ir pačioms šeimoms. Šventojo Tėvo kvietimu Visuotinė Bažnyčia kovo 19 dieną, švenčiant Šv. Juozapo titulinę iškilmę, pradeda Šeimoms skirtus metus Šeima – AMORIS LAETITIA  – kaip šeimos meilės džiaugsmo ištakų metus.

Kovo 17 d. Kauno arkivyskupijos kunigams nuotolinėje konferencijoje Šeimos metus, jų šventimo gaires Visuotinėje Bažnyčioje bei Lietuvoje pristatė LVK Šeimų tarybos primininkas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Šeimų metais norima plačiau dalytis Amoris laetitia turiniu, skelbti Santuokos sakramento dovaną, drąsinti šeimų liudijimą, rūpintis negalių ištiktomis šeimomis, pagyvenusiais žmonėmis ir kitomis sielovados jautrumo reikalaujančiomis situacijomis. Lietuvoje, be įvairių kitų iniciatyvų, bus kuriamas vaizdo ciklas „Sakramentai ir šeima“. Pasak LVK Šeimų tarybos primininko, šiuo metu ypač svarbu atskleisti ir paliudyti ir visuomenei šeimos grožį, stiprinti šeimų ir bendruomenių ryšį (plačiau apie kunigų konferenciją >>)

Šeimos metų atidarymą Visuotinėje Bažnyčioje kovo 19 dieną. 16 val. Lietuvos laiku galėsime stebėti atidarymo renginio „Mūsų kasdienė meilė“ su popiežiaus Pranciškaus sveikinimu transliacijoje iš Vatikano (žr. čia >> )

Visą šią medžiagą, gaires ir iniciatyvas galima rasti naujuose Lietuvos šeimos centro interneto puslapiuose, specialiai skirtuose Šeimos metams. Lietuvos šeimos centras savo kvietimą džiaugsmingai švęsti Šeimos metus perdavė išplatindamas pranešimą spaudai (jį kviečiame skaityti čia >>). Be to, kovo 19 d. 19 val. Lietuvos šeimos centro feisbuko paskyroje šeimos kviečiamos į virtualų šių metų atidarymą „Meilė gyvuoja greta netobulumo“.

Lietuvoje Šeimos metai oficialiai pradedami kovo 21-ąją, švenčiant V Gavėnios sekmadienį vyskupijų katedrose. Mūsų arkivyskupijoje Šeimos – AMORIS LAETITIA metus pradėsime Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Nuo 11.30 val. vyks diakono Dariaus Chmieliausko katechezė „Kodėl popiežius Pranciškus kviečia švęsti Šeimos – meilės džiaugsmo – metus?“ 12 val. iškilminga Eucharistijos liturgija, kuriai vadovaus Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Šiose iškilmingose šv. Mišiose bus skelbiamas Lietuvos vyskupų laiškas, parašytas Šeimos – AMORIS LAETITIA metų proga.

Tiesioginė transliacija arkivyskupijos kanalais bei DELFI TV. 

Kai daug žmonių ir šeimų šiandien pandemijos atskirti vieni nuo kitų, ir šiomis sąlygomis šeima nenustoja būti ta vieta, kurioje tebegimsta meilė, tebesklinda džiaugsmas ir neslopsta viltis, ir tai yra Geroji naujiena mūsų laikui, kuriame to labiausiai stokojame. Melskimės už šeimas! 

Juk šeima gali tapti „šviesa pasaulio tamsybėje“– sako popiežius Pranciškus savo paraginime AMORIS LAETITIA (66) (žr. eis.katalikai.lt >> ), kuriame, be kita, pasidalija ir savo troškimu melsti „pasaulio šeimoms Dvasios ugnies“ (AL, 59).

Šeimos metai baigsis dėl pandemijos iš šių metų į 2022-ųjų birželio 26 dieną perkeltu dešimtuoju Pasauliniu šeimų susitikimu Romoje.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune