Kauno II dekanato karitiečių susitikimas Vilkijoje (2012 05 24)
Paskelbta: 2012-05-24 17:27:15

Gegužės 24 dieną Kauno II dekanato karitiečiai rinkosi į jau tradicija tapusį susitikimą. Šiemet svetingai juos priėmė Vilkijos parapija. Karitiečiai atvyko pasipuošę savo organizacijos liemenėmis. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas su koncelebravusiais dekanato parapijų klebonais. Padrąsinančią ir dvasingą homiliją pasakė parapijos šeimininkas kun. Virgilijus Dudonis.

Susitikimą pratęsė dovana-staigmena, kai klebonas kun. Virgilijus vingiuotomis miestelio gatvelėmis nuvedė į A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejų. Čia sužavėjo jauki aplinka, eksponatai, o ypač muziejaus direktoriaus A. Sniečkaus žodis. Jis gyvai supažindino su XIX a. šviesuolio kunigo Antano Juškos asmenybe, kuri spinduliavo lietuvybės skleidimu ir artimo meilės darbais ir dvasia.

Vėliau, sugrįžus į parapijos namus, Caritas direktorius kun. V.Birjotas pasveikino, padėkojo už prasmingą progą susitikti, pasidalijo mūsų palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasiniais turtais, įkvepiančiai šiandien maldai ir artimo meilės veiklai.

Susitikimą užbaigėme pabendravimu, karitiečių paruošta agape.

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune