Konferencijos apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį arkivyskupijos parapijose (2012 06 15)
Paskelbta: 2012-06-15 10:47:38

Palaimintojo  Jurgio Matulaičio metų proga Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesuo Ignė Marijošiūtė MSV, kuri sykiu yra ir parapijų dvasinio atsinaujinimo programos „Atgaivink“ Lietuvoje koordinatorė, keliose mūsų arkivyskupijos parapijose pristatė palaimintojo arkivyskupo Jurgio asmenybę, dvasingumą.

Ses. I. Marijošiūtė MSV nuo birželio pradžios su šiomis konferencijomis lankėsi Kulautuvoje, Kėdainiuose, Šiluvoje, Ukmergėje, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre.

Po vakaro šv. Mišių susitikdama su žmonėmis ses. I. Marijošiūtė MSV pasakojo apie palaimintojo gyvenimą ir tas aplinkybes, kuriomis pal. Jurgis nuolat ieškojo Dievo, per skaudžiausius gyvenimo išbandymus – ligas, išorines aplinkybes ne tolo, bet artėjo prie jo. Konferencijose aptarta, ką iš tiesų jam pačiam reiškė ir yra svarbus šiandienos krikščioniui matulaitiškasis šūkis:„Nugalėk blogį gerumu.“ Palaimintojo gyvenimą, jo asmenybę, veiklą bei dvasingumą susirinkusieji turėjo progą geriau pažinti ir iš fotografijų, jo užrašų tekstų, kuriuos skaidrėse rodė ir komentavo sesuo Ignė.

Be mūsų arkivyskupijos, su konferencijomis ses. I. Marijošiūtė MSV lankėsi ir Šiaulių bei Panevėžio vyskupijose.
 

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune