Pamaldos su Taizé giesmėmis Kauno II dekanato parapijose
Paskelbta: 2016-03-16 11:22:54

Gavėnia – susitaikymo ir atgailos metas. Šiuo metu daugelyje Kauno II dekanato parapijų vyksta pamaldos su Taizé giesmėmis. Ši tradicija atkeliavusi iš Prancūzijoje esančio Taizé vienuolyno. Pamaldėlės vyksta žvakių šviesoje prie kryžiaus, išsakomi maldavimai, giedamos Taizé giesmės.

Džiaugiamės Čekiškės Prano Dovydaičio direktoriaus geranoriškumu, jog turime galimybę vykti į daugelį Taizé pamaldėlių įvairiose parapijose, mokyklose. Mokiniai susipažįsta su kitų parapijų jaunimu, bendrauja ir kviečiasi pas save. Lydimi tikybos mokytojos Jurgitos Vyšniauskienės, jau buvome Babtuose, Karmėlavoje.

Vėlyvą kovo 10 d. vakarą Taizė pamaldėlių sulaukėme ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje. Pamaldėlėse dalyvauti atvyko jaunimas iš Raudondvario, Karmėlavos, Babtų, Kulautuvos. Išpažinčių klausė 4 parapijų kunigai. Paskui visų laukė agapės vaišės. Mūsų parapijos klebonas kun. Gintautas Kabašinskas visus vaišino dešrainiais. Pasimeldę, laimingi ir sotūs grižome į namus. Tokie vakarai gavėnios metu atgaivina mūsų sielas.

IIb klasė, Viktorija Mickevičiūtė

Ganytojo žodis

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune