Vasario 16-oji Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje
Paskelbta: 2017-02-17 14:33:33

Minint 99-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines, Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Mišių pradžioje kunigas kvietė tikinčiuosius dėkoti Viešpačiui už laisvės dovaną, prisiminti tuos, kurie kūrė Lietuvos valstybę, vienokiais ar kitokiais būdais kovojo už jos nepriklausomybę, taip pat ir patiems nebijoti būti laisviems. 

Sakydamas homiliją, kunigas klausė, kokiais žiedais šiandien galime pasveikinti Tėvynę. Ar žvelgiant į tai, ką išgyvename savo kasdienybėje, galime matyti, jog esame tikrai laisvi ir nepriklausomi? Ar, kaip kadaise yra sakęs poetas Antanas Miškinis, Lietuva mums „yra kaip sužadėtinė mieliausia, vienintelė tema intymi“? Baigdamas homiliją, kunigas išreiškė viltį, kad Tėvynės rytojus bus kuriamas tik užmiršus klastas ir skausmus bei Jėzų Kristų išpažįstant Viešpačiu ir Mesiju.

Šv. Mišiose giedojo Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro mišrus choras „Gimtinė“, vadovaujamas Rimanto Vaičekonio.

Po šv. Mišių, sugiedojus Lietuvos Respublikos valstybinį himną, choras parodė literatūrinę-meninę kompoziciją pagal poeto Vytauto Cinausko eiles „Akmenimis sugrįžom iš kelionės“. Ši gana sudėtinga kompozicija apima nemažą dalį Lietuvos istorijos. Apmąstomas tarpukaris, tremties laikai, grįžimas iš tremties, dabarties išbandymai. Apmąstyti savo tautos patirtį prasminga minint garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir rengiantis šio, net tris kartus kalinto sovietiniuose kalėjimuose, žmogaus, nepailstančio ganytojo, beatifikacijai.

Koncerto pabaigoje kun. N. Pipiras nuoširdžiai padėjojo atlikėjams už dovanotą nuostabią pynę apmąstymų ir pasiryžimų, už primintą netolimą tautos praeitį.

Ganytojo žodis

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune