Gerojo Ganytojo parapijiečių kelionė aplankant su Teofiliaus Matulionio gyvenimu susijusias vietas (2017 04 28)
Paskelbta: 2017-05-03 09:36:25

Balandžio 28 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijos tikintieji, lydimi vikaro kun. Nerijaus Pipiro, vyko į piligriminę kelionę, kurios metu buvo aplankytos su garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu susijusios vietos.

Kaišiadorių vyskupijos pastoracijos centre piligrimai žiūrėjo Daliaus Ramanausko filmą apie Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Vėliau Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje drauge šventė šv. Mišias.

Homilijoje kunigas Nerijus išryškino arkivyskupo meilę ir pagarbą Eucharistijai, kviesdamas visus branginti nors ir mažyčius Eucharistinės duonos trupinėlius, o ir patiems būti tokiems, kaip dirvoje dygstančios sėklos, o paskui nokstantys vaisiai. Taip pat nepamiršti Eucharistine duona dalytis, kviesti visus, kad kuo daugiau žmonių galėtų ja stiprintis.

Po šv. Mišių buvo meldžiamasi Dievo Gailestingumo koplyčioje, kur šiuo metu yra saugomos arkivyskupo relikvijos. Vėliau seserys salezietės pristatė Kaišiadorių katedros istoriją. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, Guronių kaime, buvo meldžiamasi apmąstant Septynių Švč. Mergelės Marijos skausmų, parengtų pagal arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, kelią.

Piligriminė kelionė užbaigta Birštone. Biršoto sakralinio muziejaus vedėja dr. Roma Zajančkauskienė pristatė garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę.

Kunigas Nerijus PIPIRAS
Ganytojo žodis

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune