Šv. Mišių tvarka Švč. Sakramento bažnyčioje (nuo rugsėjo 1 d.)
Paskelbta: 2018-09-03 14:04:53

Kauno Švč. Sakramento bažnyčioje šeštadieniais ir sekmadieniais 19 val. bus aukojamos šv. Mišios. Darbo dienomis, kaip įprasta, šv. Mišios 12 val. 

Ši tvarka įsigalioja nuo š. m. rugsėjo 1 d.

Bažnyčios rektoriaus kun. Gyčio Stumbro informacija

Ganytojo žodis

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune