Domeikavos ir Lapių piligrimai dalyvavo Trakų atlaiduose (2018 09 08)
Paskelbta: 2018-09-10 15:57:59

Rugsėjo 8 dienos rytą Domeikavos ir Lapių parapijų klebonas kun. Gintaras Pūras palaimino ir išlydėjo piligrimus į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką. Trakų Dievo Motinos jubiliejaus proga tikintiesiems buvo teikiami Visuotiniai atlaidai, o rugsėjo 1–8 d. pamaldose dalyvaujantys piligrimai galėjo skirti atlaidus už skaistykloje kenčiančias sielas.

Trakų bazilikoje atlaidų aštuondienio paskutinės dienos vidudienio Mišioms vadovavo kardinolas Vilniaus arkivyskupas emeritas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo gausus būrys kunigų, patarnavo Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai.

Pamoksle kardinolas kalbėjo apie Marijos pašaukimo motinystei slėpinį, atkreipė dėmesį į Dievo Motinos pedagogiką auklėjant Sūnų. Marija nedaugžodžiavo, gyvenimo tiesų mokė doro gyvenimo pavyzdžiu. Dvasininkas pasidalijo mintimis apie psichologinio ir fizinio smurto poveikį vaikų savivertei, kvietė šeimose skaityti Šventąjį Raštą, melstis Rožinį, prašyti Mergelės Marijos ir šv. Juozapo užtarimo. Dvasininkas ragino melstis už Lietuvos šeimas ir naujus pašaukimus tarnystei Bažnyčioje, dėkojo kunigų ir vienuolių motinoms.

Mišių pabaigoje suklaupę meldėmės Švč. Mergelės Marijos litaniją, Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą, vėliau kardinolas A. J. Bačkis maldininkams suteikė šventinį palaiminimą.

Grįždami namo prisiminėme vasarą vykusią piligriminę kelionę į Agluoną Latvijoje. Agluonos baziliką garsina pagal Trakų Dievo Motinos atvaizdo pavyzdį nutapytas Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Dėkojome Dievui už malonę pamatyti menotyrininkų „sesėmis“ vadinamas katalikams brangias bažnytinio meno vertybes.

Domeikavos parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune