Karmėlavos Šv. Onos parapija mini įsteigimo 500 metų jubiliejų (2021 07 25)
Paskelbta: 2021-07-17 15:00:01

Liepos 25 d. (sekmadienį) Karmėlavos Šv. Onos parapija kvietė į titulinius atlaidus, kuriuose paminėtas ir parapijos įsteigimo 500 metų jubiliejus..

Pirmoji bažnyčia ir parapija Karmėlavoje įkurta įkurta apie 1521 m. XVII a. vid. Rusijos kariuomenė, žygiavusi į Kauną, pakeliui degino medines bažnyčias. 1655 m. sunaikino ir Karmėlavos bažnyčią. Vėlesnė pastatyta 1768 m.

Per Antrąjį pasaulinį karą 1944 m. Karmėlavos bažnyčia sudegė. Maldos namai buvo įkurti buvusiame klebonijos pastate, Išlikę barokiniai šventoriaus vartai.

Bažnyčios istorijos akimirkos, žr. čia >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune