Tikėjimo metų renginiai lapkritį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje
Paskelbta: 2012-11-06 13:10:00

Pradedant Tikėjimo metus, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje lapkričio 9 d., penktadienį, po 18 val. šv. Mišių prasidės naktinė Švč. Sakramento adoracija.

Lapkričio 11 d., sekmadienį, po sumos, parapijos namų salėje bus skelbiama informacija apie Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos judėjimą.

Lapkričio 13 d. po vakaro šv. Mišių bus perduodama Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna ir meldžiamasi Marijos garbei. Katechezę ves kun. Algis Vaickūnas.

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune