Sutvirtinimo sakramentas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje (2013 05 16)
Paskelbta: 2013-05-18 15:57:53

Gegužės 16-osios pavakarį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje jautėsi šventinis šurmulys. Į bažnyčią gausiai rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir svečiai iš kitų parapijų.

Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos klebonas, kunigai ir tikintieji Sutvirtinimo sakramento šventimo proga prieš vakaro pamaldas į šventorių išėjo sutikti garbingų svečių: Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kurijos kanclerio mons. Adolfo Grušo. Jaunimas savo giesmėmis šlovino Dievą, prašė Šventosios Dvasios dovanų visiems tikintiesiems, o ypač parapijos jaunimui ir suaugusiems, šv. Mišių metu priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą.

Kartu su arkivyskupu šv. Mišias aukojo kunigai svečiai, parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis, vikaras kun. Kęstutis Vilutis.
 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune