Liepos mėn. Ruklos parapijoje – pamaldų laiko pakeitimai
Paskelbta: 2014-06-27 16:20:27

Iki liepos mėn. 20 dienos Ruklos kapelionai bus išvykę. Liepos mėnesį užtarimo malda nevyks.

Ypatingais atvejais kreiptis į Jonavos Šv. Jono parapijos raštinę (Chemikų g. 136, Jonava), tel. 8-685-1100;  į Šv. Jono parapijos kleboną kun. Giedrių Maskolaitį, tel. 8-684-47470;

arba į Kavarsko parapijos kleboną kun. Norbertą Martinkų, tel. 8-601-64444.

Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys turi kreiptis į Lietuvos kariuomenės ordinariato vadovybę: KATT 25525, tel. +370 680 65 525, +370 706 80 525

ŠV. MIŠIŲ TVARKA 2014 m. LIEPOS MĖNESĮ

Liepos 6 d. (sekmadienis)

14 val. – šv. Mišios Ruklos Šv. Dvasios parapijos koplyčioje (Mokomajame pulke šv. Mišių nebus).

Liepos 13 d. (sekmadienis)

14 val. - šv. Mišios Ruklos Šv. Dvasios parapijos koplyčioje (Mokomajame pulke šv. Mišių nebus).

Liepos 20 d. (sekmadienis)

9 val. šv. Mišios Ruklos Šv. Dvasios parapijos koplyčioje.
11 val. Šv. Mišios Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke.

Liepos 27 d. (sekmadienis)

9 val. šv. Mišios Ruklos Šv. Dvasios parapijos koplyčioje.
11 val. šv. Mišios Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke.
 

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune