Kvietimas į Dievo Apvaizdos atlaidus Labūnavos bažnyčioje (2014 07 06)
Paskelbta: 2014-07-02 10:24:24

Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių, skirtų tituliniams Dievo Apvaizdos atlaidams ir Šeimos, K. Donelaičio, Teatrų metams, Labūnavos bažnyčioje (Kėdainių rajonas) kviečiame pasiklausyti literatūrinės-muzikinės kompozicijos „Už Lietuvą per žodžio gyvastį ir dvasią !”, prisimenant, kad 1253 m. liepos 6-ąją dieną buvo karūnuotas pirmasis Lietuvos karalius.

Kalbėsime apie asmenybes, dešimtmečių ar net šimtmečių perspektyvoje gebančias paveikti mūsų tautos kultūros istoriją ir ateities numatymą. Klausysimės muzikos, poezijos, minčių, iš ekrano prabils asmenybės, kurių neturime pamiršti... Kompozicijos sudarytoja ir atlikėja – Kalbos premijos laureatė VIOLETA BAKUTIENĖ (Kaunas).

Maloniai lauksime – klebonas kun. Skaidrius Kandratavičius
 

Ganytojo žodis

Krikštyti kūdikį – tai pasielgti teisingai jo atžvilgiu. Krikštu mes vaiką apdovanojame, suteikiame jam labai brangią dovaną – Šventąją Dvasią. <...> Gera girdėti vaikų balsus bažnyčioje. Kūdikių balsai joje, verksmas – tai pats geriausias pamokslas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS homilijos Kristaus Krikšto sekmadienį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune