Lapėse apgadintas Laisvės paminklas
Paskelbta: 2011-03-16 18:02:36

Kaip pranešė Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, Lapėse apgadintas Laisvės paminklas, skirtas žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę pagerbti. Paminklas buvo pašventintas 2010 m. spalio 31 d., po 20 metų pastangų šį paminklą atstatyti aikštėje priešais bažnyčią.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune