Lapėse apgadintas Laisvės paminklas
Paskelbta: 2011-03-16 18:02:36

Kaip pranešė Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, Lapėse apgadintas Laisvės paminklas, skirtas žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę pagerbti. Paminklas buvo pašventintas 2010 m. spalio 31 d., po 20 metų pastangų šį paminklą atstatyti aikštėje priešais bažnyčią.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune