Jonavos Šv. Jono parapijai dovanota nauja monstrancija (2014 09 07)
Paskelbta: 2014-09-11 16:45:15

Pirmąjį rudens sekmadienį šv. Mišios Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje prasidėjo įprastai, nors tikintieji nekantriai laukė, kada išvys žadėtą šventinti monstranciją, kurią nupirko viena parapijiečių šeima. Telydi ją gausios Viešpaties malonės!

Vikaras kun. Valdas Šidlauskas homilijoje priminė, kad kiekvienas išėjęs į pasaulį turime pareigą kitiems žmonėms padėti gyventi krikščioniškai. Nuodėmė suardo žmogaus ryšį su Dievu ir tai lengviausias būdas žmogui parkristi. „Aš iš tavęs pareikalausiu atsakomybės už jo gyvybę“, – priminė kun. Valdas Ezekielio knygos žodžius ir sake: „Kiekvienas esame atsakingas už artimo gyvybę, orumą – tai mūsų visų bendras reikalas!“

Šv. Mišių pabaigoje žodį taręs klebonas kun. Giedrius Maskolaitis toliau ragino lietis į jaunos parapijos veiklą, pakvietė drąsiau įsitraukti į skaitinių skaitymą šv. Mišių metu. „Sėkime kiekvienas po mažą gerumo grūdą ir sulauksime gausaus derliaus bendruomenėje!“ – linkėjo klebonas.

Vėliau stojo tyla. Pagarbiai ant altoriaus buvo atnešta dovanotoji monstrancija. Palaiminta kun. Valdo Šidlausko lotyniška malda didžiam žmonių džiaugsmui ir artumai su Dievu iškart pirmąjį kartą Švč. Sakramentas buvo išstatytas adoracijai.
Tikintieji suklupo maldai, Osana aukštybėse!
 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune