Atsinaujinimo diena jaunimui Domeikavos gimnazijoje (2015 02 15)
Paskelbta: 2015-03-05 17:53:30

Vasario 15 dieną, sekmadienį, Kauno r. Domeikavos gimnazijoje vyko jaunimo Atsinaujinimo diena – tikėjimo liudijimo ir bendrystės šventė su katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariais. Ši bendruomenė susibūrusi tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai evangelizacijai (www.gyviejiakmenys.lt). Susitikimas vyko 4 valandas, bet laikas neprailgo. Visi giedojo, žaidė žaidimus, dainavo. Įvairaus amžiaus bendruomenės nariai pasakojo savo gyvenimo istorijas apie tai, kaip jie suartėjo su Dievu, kaip Jis jiems padėjo.


Laura Buknytė,
Domeikavos gimnazijos Jaunųjų žurnalistų būrelio narė

 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune