Čekiškėje pašventintas suolelis-paminklas Vyties Kryžiaus ordino kavalieriams pagerbti (2015 08 16)
Paskelbta: 2015-08-21 11:48:02

Rugpjūčio 16 d. Čekiškės miestelyje Žolinės proga buvo atidengtas suolelis-paminklas, skirtas Vyties Kryžiaus ordino kavalieriams pagerbti.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. Po Mišių iš bažnyčios išėję žmonės galėjo pasigrožėti rankų darbo lauko gėlių puokštėmis, kurias kūrė Čekiškės ,,Kraitė“, neįgaliųjų draugija ir laisvalaikio centro darbuotojos.

Pasigrožėję puokštėmis čekiškiečiai ir svečiai atėjo prie suolelio-paminklo. Sveikinimo bei padėkos žodžius tarė Kauno rajono savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, Seimo narys Antanas Nesteckis, Vyriausybės premjero patarėjas Vilius Kavaliauskas, Čekiškės seniūnijos seniūnas Mečislovas Zavedskas bei vieno iš kavalierių Antano Tutlio dukra Stasė Nekrošienė. Suolelį-paminklą iškilmingai atidengė Seimo narys Antanas Nesteckis, mero pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, Čekiškės miestelio seniūnas Mečislovas Zavedskas ir ponia Stasė Nekrošienė. O kad suolelis-paminklas sėkmingai stovėtų ne vienerius metus, jį pašventino Čekiškės parapijos klebonas kun. Gintautas Kabašinskas.

Apie kiekvieną iš kavalierių trumpai papasakojo Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos istorijos mokytoja Eglė Simonaitienė.

Kad 6-asis Kauno rajono suolelis-paminklas atsidurtų ir šiame miestelyje, reikėjo nemažai mecenatų. Jais tapo: Z. ir A. Rimkevičiai, D. ir E. Brazauskai, N. ir A. Nesteckiai, R. ir M. Zavedskai, A. ir S. Urlikiai, G. ir K. Dornykai ir S. Nekrošienė.
 

Čekiškės parapijos informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune