Parapijos klebono kun. Juozo Jasukaičio paminėjimas Čekiškėje 115-ųjų gimimo metinių proga (2015 10 18)
Paskelbta: 2015-10-12 19:19:36

Spalio 18 d. 12 val. Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už ilgametį parapijos kleboną kun. Juozą Jasukaitį minint 115-ąsias gimimo metines.

Po Mišių – Kauno r. kraštotyrininko, kraštiečio A. Vaičiaus paroda „Kun. J. Jasukaitis ir Čekiškė 1938–1978 m.“

Parapijos informacija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune