Parapijos klebono kun. Juozo Jasukaičio paminėjimas Čekiškėje 115-ųjų gimimo metinių proga (2015 10 18)
Paskelbta: 2015-10-12 19:19:36

Spalio 18 d. 12 val. Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už ilgametį parapijos kleboną kun. Juozą Jasukaitį minint 115-ąsias gimimo metines.

Po Mišių – Kauno r. kraštotyrininko, kraštiečio A. Vaičiaus paroda „Kun. J. Jasukaitis ir Čekiškė 1938–1978 m.“

Parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune