Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos moksleivių viešnagė Paštuvos vienuolyne (2015 11 10)
Paskelbta: 2015-11-16 09:33:40

 

Lapkričio 10 dieną šios gimnazijos tikybos mokytoja J. Vyšniauskienė organizavo išvyką į Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolyną. Taip siekta paminėti Pašvęstojo gyvenimo metus ir ruošti mokinius dalyvauti konferencijoje.

Šis vienuolynas Lietuvoje gyvuoja nuo 1638 m., o atkurtas 1994 m. Iš viso vienuolyne 14 amžinųjų įžadų seserų, 2 laikinųjų, 1 novicija, 1 postulantė. Šioje mažoje seseriškoje bendruomenėje jos gyvena Šv. Jėzaus Teresės charizmos maldoje ir kontempliacijoje.

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos V–VIII ir I-IV gimnazijos klasių 13 mokinių turėjo užduotį – rinkti informaciją apie vienuolyno pastatą ir vienuolių gyvenimą. Mokiniai fotografavo vienuolyno fasadą ir vidų, klausėsi sesers Jėzaus Laimos pasakojimo apie pašaukimą, dienos kasdienybę ir kt. Vėliau aplankėme ir naujai atstatytą Paštuvos bažnyčią. Mokiniams patiko ši kelionė, daugelis ilgiau užtruko vienuolyne, nes čia galima paviešėti ir pasauliečiams.

Pakankamai surinkę medžiagos konferencijoje pristatyti Paštuvos Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų Karmeličių vienuolynui, su nekantrumu laukiame išvykos į Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją.

Dominyka Girniūtė,
Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos III klasės mokinė
Ganytojo žodis

Per ADVENTĄ nutieskime VIEŠPAČIUI kelią į savo širdis. Apaštalas Paulius ragina: „Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais!“ (Rom 13, 12). Tais šviesos ginklais saugokimės nuo viso, kas žmogų smukdo, pririša prie netvarkingų dalykų.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš Advento homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune