Advento Mišios Vilijampolės globos namuose (2015 12 17)
Paskelbta: 2015-12-19 10:41:23

Gruodžio 17 dieną, likus savaitei iki didžiųjų Kalėdų švenčių – Jėzaus Gimimo, Lietuvos bažnyčiose vyksta adventinės susitaikymo pamaldos. Nuo šios dienos tiek Bažnyčia, visi tikintieji, tiek ir mūsų globos namų gyventojai pradeda intensyvesnį pasiruošimą Kristaus Gimimo iškilmei.

Tuo tikslu pas mus jau ne pirmą kartą svečiavosi kunigas Nerijus Pipiras, klierikas Sigitas Jurkštas, savanorė Gintarė. Buvo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi už artimuosius, draugus, darbuotojus, visą mūsų bendruomenę bei linkima ramybės, susitaikymo, atjautos ir atleidimo.

Dėkojame kunigui Nerijui, klierikui Sigitui, savanorei Gintarei už prasmingas ir dvasingas pamaldas.

Kun. Nerijaus Pipiro ir Snieguolės Butrimavičienės, Vilijampolės globos namų socialinės darbuotojos informacija 

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune