Seredžiaus karitiečiai lankėsi parapijos senelių namuose
Paskelbta: 2011-05-02 18:34:10

Seredžiaus miestelį supa gražus gamtovaizdis: Palemono piliakalnis, Maironio apdainuota Dubysa, kuri ties Seredžiumi įteka į Nemuną. Gražioje vietoje įsikūrę ir Seredžiaus senelių globos namai. 

Šiltą saulėtą popietę prieš Motinos dieną Seredžiaus parapijos Caritas aplankė senelius. Popietėje dalyvavo parapijos klebonas kun. Virginijus Lenktaitis. Nuvykome su gera nuotaika, su gėlėmis, su namuose keptais saldumynais ir gražiais margučiais. Maloniai mus pasitiko Senelių namų direktorius Zigmas Zakaras.

Senoliai mūsų laukė. Visi drauge susėdome prie stalo. Klebonas pasveikino su artėjančia Motinos diena. Kartu sukalbėjome maldą už gyvas ir mirusias motinas. Karitietės paskaitė gražių eiliuotų posmų, skirtų brangiausiam žmogui -– mamai. Senoliai buvo geros nuotaikos. Buvome maloniai nustebinti išgirdę jų dainuojamas gražias dainas. Žinoma, apie jaunas dienas, apie tėviškėje žydinčias pievas, apie kareivėlio parašytą laiškelį, ir apie mamą. Vaišinomės pyragais, gėrėme arbatą, kalbėjome. Kadangi oras buvo labai gražus, lauke sustojome bendrai nuotraukai. Atsisveikinome linkėdami vieni kitiem sveikatos ir iki kito susitikimo.

Danutė Eidukienė,
Seredžiaus parapijos Caritas vedėja
Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune