Gavėnios rekolekcijos Rumšiškėse (2016 02 27)
Paskelbta: 2016-03-03 13:36:07

Vasario 27 dieną Kauno arkivyskupijos II dekanatui priklausančios Rumšiškių parapijos gyventojai rinkosi į Dienos centrą, kuriame vyko Gavėnios rekolekcijos „Dievo gailestingumas“. Rekolekcijų tema pasirinkta neatsitiktinai, nes 2016-uosius popiežius Pranciškus paskelbė Gailestingumo jubiliejaus metais. Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Kazys Gražulis į rekolekcijas pakvietė Ruklos įgulos I kapelionato vyr. kapelioną kunigą Arnoldą Valkauską.

Rekolekcijos prasidėjo šlovinimu ir giesmėmis. Po jų mokymus vedė kun. A.Valkauskas. Susirinkę tikintieji kunigui uždavė daug klausimų, gilinosi į tikėjimo tiesas, tyrinėjo Šventąjį Raštą. Po pietų vyko Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, buvo klausomasi išpažinčių, vedami dvasiniai pokalbiai. Rekolekcijas užbaigė šv. Mišios, aukojamos visų susirinkusiųjų intencijomis.

Gailestingas Jėzus mums sako: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28–30). Susirinkusieji į rekolekcijas (jų buvo daugiau kaip 50 žmonių) nuoširdžiai dėkojo kunigams už gyvą Dievo žodį stiprinant ir gilinant tikėjimą.

 Parapijos informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune