Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai – 600 metų. Išleistas jubiliejinis leidinys
Paskelbta: 2016-04-30 08:51:01

Ariogalos parapija išleido leidinį „Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai – 600 metų“ ( „Terra Publica“, 2016), džiugiai visiems pranešdama, jog šiemet, šiais Gailestingumo jubiliejaus metais, švenčia ir šiandien tebegyvuojančios savo bažnyčios jubiliejų.

Kaip rašoma leidinyje, šis jubiliejus primena ilgą, garbingą ir skaudžią ne tik bažnyčios, bet ir tautos istoriją. Ariogalos bažnyčia 1416 metais buvo pastatyta Vytauto Didžiojo iniciatyva. Ši bažnyčia buvo medinė, ne kartą nukentėjo nuo gaisrų. Ariogalos klebono kun. Antano Simanavičiaus dėka 1939 metais buvo pastatyta mūrinė bažnyčia, ją pašventino Kauno arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas.

Su bažnyčios istoriją, ikonografją pristatančiu leidiniu  „Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 600 metų jubiliejus“ (pdf) >> galima susipažinti parapijos interneto svetainėje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune