Marijos garbei skirtas pirmasis mėnesio šeštadienis Šv. Jurgio konvento koplyčioje (2016 05 07)
Paskelbta: 2016-05-04 09:42:00

Gegužės 7 dieną Šv. Jurgio brolių pranciškonų vienuolijos koplyčioje švęsime pirmojo mėnesio šeštadienį, skirtą Švč. Mergelės Marijos garbei. Visus kviečiame prisijungti prie šlovinimo maldos už mūsų Tėvynę ir už savo artimuosius.

9.15 val. kalbėsime pranciškonišką rožinį.

10 val. bus aukojamos šv. Mišios Marijos garbei.

Po Mišių bus Švč. Sakramento išstatymas ir giedosime Marijos litaniją.
Kviečia broliai pranciškonai ir jų draugai.

Ingridos Kazlauskaitės informacija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune