Marijos garbei skirtas pirmasis mėnesio šeštadienis Šv. Jurgio konvento koplyčioje (2016 05 07)
Paskelbta: 2016-05-04 09:42:00

Gegužės 7 dieną Šv. Jurgio brolių pranciškonų vienuolijos koplyčioje švęsime pirmojo mėnesio šeštadienį, skirtą Švč. Mergelės Marijos garbei. Visus kviečiame prisijungti prie šlovinimo maldos už mūsų Tėvynę ir už savo artimuosius.

9.15 val. kalbėsime pranciškonišką rožinį.

10 val. bus aukojamos šv. Mišios Marijos garbei.

Po Mišių bus Švč. Sakramento išstatymas ir giedosime Marijos litaniją.
Kviečia broliai pranciškonai ir jų draugai.

Ingridos Kazlauskaitės informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune