Čekiškės bažnyčios pastatymo 400-osioms metinėms surengta paroda „Čekiškės parapija XX amžiuje“
Paskelbta: 2016-05-13 13:54:06

Artėjant Čekiškės bažnyčios statybų pradžios 400-osioms metinėms Čekiškės bažnyčioje atidaryta paroda „Čekiškės parapija XX amžiuje“.

Parapijos klebonas kun. Gintautas Kabašinskas dėkoja istorikui A. Vaičiui ir mokytojui, parapijos Pastoracinės tarybos nariui J. Tovtkevičiui už surinktą medžiagą.

Parapijos informacija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune