Jonavos Šv. apaštalo Jono parapijoje pradėtas ALFA kursas (2016 09 18)
Paskelbta: 2016-09-22 14:32:47

Duotas startas draugystei!

Kas nori turėti draugų, turi pats būti draugiškas (Pat 18, 24)

Sekmadienį, rugsėjo 18 dieną, Jonavos Šv. apašt. Jono parapijoje startavo Alfa kursas suaugusiesiems. Jis skirtas besirengiančių Pirmajai Komunijai vaikučių tėveliams, bet drąsiai gali jungtis visi parapijiečiai, norintys atnaujinti savo žinias apie tikėjimą. Sudarytos sąlygos tėveliams prasmingai praleisti laiką, belaukiant iš pamokėlių pareinančių savo vaikų. Šioje parapijoje tai pirmieji Alfa kurso metai ugdant ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius.

Klebonas kun. Giedrius Maskolaitis pasidalijo informacija, kad šiam pirmajam Alfa kursui talkina Ukmergės Švč. Trejybės parapijos keturių moterų komanda. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras, klebono prašymu, surado atsakingą komandą, kuri padarys įvadą į tolesnių Alfa kursų eigą. Kunigas nusiteikęs optimistiškai ir tiki, kad artimiausiu metu atsiras norinčių patiems perimti šio kurso vedimą, tikisi parapijos augimo, taip pat prisiminė daug pavyzdžių iš gyvenimo, kai parapijoje prie arbatos puodelio susipažinę žmonės toliau draugavo šeimomis arba net sukūrė laimingas šeimas.

Pagrindinė šių susitikimų mintis yra vaizdo medžiaga, jos aptarimas, o visą susitikimą vainikuoja draugiška arbatėlė su mielau pabendravimu.

Pirmojo susitikimo metu buvo pristatyta naudojamos vaizdo medžiagos istorija. Visame pasaulyje, pasak vedėjos, šią vaizdo medžiagą peržiūrėjo daugiau kaip 20 milijonų žmonių. Iš jų – maždaug 27 tūkstančiai Lietuvoje.

Jei susidomėjote Alfa kursu suaugusiems (14 susitikimų), jis vyks kiekvieną sekmadienį po 11 val. šv. Mišių Jonavos Šv. Jono parapijoje.

Tad būkime drąsūs jungtis į vienybę! Iš pradžių gal tik tyliai pasėdėti, pasiklausyti, apmąstyti... O vėliau, atradus save, imtis iniciatyvos savo Bažnyčioje!

Jūratė TC

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune