Gerojo Ganytojo parapija kviečia į Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirtą muzikinę-literatūrinę kompoziciją (2017 02 12)
Paskelbta: 2017-02-06 19:15:12

Vasario 12 dieną, sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje (Krėvės pr. 95A) bus rodoma muzikinė-literatūrinė kompozicija, skirta Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams „Tebūnie Dievo valia“ (režisierius Česlovas Stonys).

Aktoriai Saulius Sipaitis, Česlovas Stonys ir Pranas Zaremba primins erškėčiuotą garbingojo arkivyskupo, o sykiu ir visos Lietuvos kelią, skaitys eiles, giedos giesmes, dainuos tremtinių ir partizanų dainas.

Kviečiame atvykti!

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune