Gailestingojo Jėzaus paveikslas Balninkų parapijoje (2011 06 29–07 03)
Paskelbta: 2011-06-30 18:02:30

Šiais Dievo Gailestingumo metais per Lietuvą ir Kauno arkivyskupiją keliauja Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapijoje jos klebono kun. Ladislovo Baliūno SJ ir parapijiečių paveikslas buvo sutiktas birželio 29 d., o bus išlydimas liepos 3 d.


Išsami programa 

Žr. daugiau fotografijų 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune