Gailestingojo Jėzaus paveikslas Balninkų parapijoje (2011 06 29–07 03)
Paskelbta: 2011-06-30 18:02:30

Šiais Dievo Gailestingumo metais per Lietuvą ir Kauno arkivyskupiją keliauja Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapijoje jos klebono kun. Ladislovo Baliūno SJ ir parapijiečių paveikslas buvo sutiktas birželio 29 d., o bus išlydimas liepos 3 d.


Išsami programa 

Žr. daugiau fotografijų 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune