Gailestingojo Jėzaus paveikslas Balninkų parapijoje (2011 06 29–07 03)
Paskelbta: 2011-06-30 18:02:30

Šiais Dievo Gailestingumo metais per Lietuvą ir Kauno arkivyskupiją keliauja Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapijoje jos klebono kun. Ladislovo Baliūno SJ ir parapijiečių paveikslas buvo sutiktas birželio 29 d., o bus išlydimas liepos 3 d.


Išsami programa 

Žr. daugiau fotografijų 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune