Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunieji piligrimai žygyje į Šiluvą (2017 09 09)
Paskelbta: 2017-09-18 16:31:50

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras mūsų mokyklos moksleivius paragino drąsiai bendraamžiams paliudyti Kristų. Kunigo kviečiami parapijos jaunuoliai rugsėjo 9 dieną aktyviai dalyvavo moksleivių piligriminiame žygyje Kaulakiai–Šiluva. Jaunųjų piligrimų grupei vadovavo tikybos mokytoja Jolanta Obolevičiūtė.

Ankstų rytą atvykome į Kaulakius. Po dalyvių registracijos organizatoriai ir savanoriai jaunimą kvietė susipažinti žaidžiant lauko žaidimus ir šokant įvairių šalių tautinius šokius. Vėliau dalyviai susiskirstė į tris grupes ir skambant fanfaroms buvo paskelbta piligriminio žygio pradžia. Keliavome žvyrkeliais ir miško takeliais.

 

Piligrimų eisenos priekyje savanoriai pasikeisdami nešė kryžių. Stabtelėję pailsėti, kalbėjome Rožinį už žygio dalyvius ir savo šeimas. Keliaudami stebėjome gamtą, basomis išbandėme žygio organizatorių paruoštą staigmeną – ėjome kankorėžių, eglės šakų, šiaudų, samanų keliuku. Apie dvasinį mokymą jaunimui pasakojo kunigas Rastislavas iš Slovakijos. Eidami tyloje kiekvienas ieškojome atsakymų į klausimą „Kas man yra Kristus?“ Šalikelėse ir prie sodybų sutikti žmonės džiaugėsi žygiuojančiu jaunimu.

Vakarop pasiekėme Šiluvą. Bazilikoje klausėmės jaunimo atliekamų giesmių, priėmėme Atgailos sakramentą ir dalyvavome šv. Mišiose.

Tikybos mokytoja Jolanta Obolevičiūtė

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune