Gavėnios rekolekcijos ir Atsinaujinimo diena Gerojo Ganytojo parapijoje (kovo 16–17 d.)
Paskelbta: 2018-03-23 11:40:51

Kovo 17–18 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko gavėnios rekolekcijos ir Asinaujinimo diena „Sveika, Marija, malonės pilnoji“. Šeštadienio vakare vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Vėliau parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras vadovavo Sutaikinimo pamaldoms. Sekmadienį, kovo 18 dieną, parapijoje svečiavosi ir savo įžvalgomis dalijosi br. kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap.

Daugelio susirinkusiųjų sielą paveikė jo ilgi, prasmingi ir ugningi pamokslai. Antrojoje Atsinaujinimo dienos dalyje svečias vedė dvasinę konferenciją, kurioje pasidalijo mintimis apie Švenčiausiąją Mergelę Mariją, jos įtaką krikščionio gyvenime, pamaldumo svarbą. Vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurios metu Viešpatį giesme šlovino parapijos jaunimas. Melstasi užtarimo malda.

Visą dieną buvo klausoma išpažinčių. Atsinaujinimo diena baigta pabendravimu prie arbatos puodelio, pasidalijimu įspūdžiais ir asmeninėmis įžvalgomis. Agapę padėjo surengti parapijos Carito savanorės.

Gerojo Ganytojo parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune