Verbų sekmadienis Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Paskelbta: 2018-03-27 20:48:27

„Kristau, Tu – garbės Karalius, Tu – Aukščiausiojo Sūnus! Tau – verbų šakelės žalios,Tau – Osana, Dieve mūs!“ – skambant šios giesmės žodžiams buvo einama Verbų procesija, kuriai vadovavo Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas. Parapijos jaunimas su palmių šakelėmis rankose susikaupę dalyvavo procesijoje, o gausiai susirinkę parapijiečiai apmąstė Kristaus kančią, įžengdami į Didžiąją savaitę.

Verbų sekmadienį parapijoje vyko ir Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišias aukojo ir homilijas sakė mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – kun. Paulius Saulius Bytautas OFM.

 

Ugnės Dirsytės informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune