Šv. Velykos Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Paskelbta: 2018-04-03 14:58:09

Kovo 31 d. Didįjį šeštadienį tikintieji išgyvena tylos laiką, budi prie Viešpaties kapo. Velyknakčio liturgijoje, kurios metu buvo šventinama ugnis ir vanduo bei atnaujinami Krikšto pažadai, parapijos jaunimas taip pat budėjo prie Viešpaties kapo.

Balandžio 1 d., šv. Velykų rytą, Kristaus Prisikėlimo iškilmei ir procesijai vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas.

 

Pasveikinęs tikinčiuosius su Kristaus Prisikėlimo švente, klebonas padėkojo jaunimui, choristams, parapijiečiams ir visiems, kurie dalyvavo iškilmėje.

 

 

Ugnės Dirsytės informacija

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune